ספר חדש מאת סוזן ווייס

"נישואין וגירושין במדינת ישראל"

ספר חדש מאת סוזן וייס ונטי גרוס הורוביץ מתאר את מצבן של העגונות ומסורבות הגט בישראל, וחושף תמונת מצב עגומה.

עברית
image: