עניינים נשיים, ניתוח פמניסטי והפער המסוכן שביניהם: מענה ליחיאל קפלן ורונן פרי / יפעת ביטון