בש"א (י-ם) 054445/08 ח. ג'. ב. ואח' נ' ל. ב. ע. (2008)