האם העובדה שיש "תנאים" בנישואין משמעה שהנישואין הם איכשהו זמניים, או פחות קדושים?

עברית

לא, כל עוד זוג חי יחד ואף צד לא רוצה בגירושין, נישואיהם הם כמו של כל האחרים, חז"ל אישרו להוסיף "תנאים" לחוזה הנישואין כבר בתקופת המשנה.

מיון: 
0