התחתנתי אזרחית – לרבנות אין השפעה עליי

עברית

לא נכון. כל יהודי תושב הארץ חייב להתגרש דרך הרבנות ולפי כללי ההלכה היהודית, גם אם נישא בחו"ל בחתונה אזרחית.

-10