אודות

מרכז צדק לנשים הוא ארגון משפטי ציבורי שמטרתו להגן על זכותן של נשים לשוויון, לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת ישראל. מאז נוסד ב-2004 מהווה המרכז כתובת עבור נשים ישראליות אשר ההלכה היהודית חלה עליהן במסגרת הדין האישי. המרכז מסייע במקרים של עגינות (נשים מסורבות גט), במקרים של ממזרות (ילדים הנולדים מחוץ למסגרת הנישואין בנסיבות מסוימות) ובמקרים של בעיות הנוגעות לגיור (בדרך כלל של נשים).

בפעילותו, המרכז מנסה לגייס את מהמדינה בכלל ואת בתי המשפט האזרחיים בפרט על מנת לתקן את העוול והנזק שנגרמים לנשים מחמת פסקי הדין של בתי הדין הרבניים וכתוצאה ממדיניות לקויה של הממסד הרבני.

המטרה העיקרית של "מרכז צדק לנשים" היא לקדם פתרונות יסודיים לבעיית העגינות וסרבנות הגט, לבעיית פסילת הגיורים בישראל ולמצוקת הממזרות. אנו בוחרות לייצג נשים במקרים שבהם יש סיכוי ליצור תקדימים משפטיים שיעזרו לכלל הנשים בבית הדין, בבית המשפט לענייני משפחה או בבג"צ. על ידי כך אנו מביאות לשינוי באופן ההתמודדות של בתי המשפט, בתי הדין הרבניים, הרבנים והקהילה עם נושאים אלו. בין יתר ההליכים שבהם אנחנו נוקטות:

  • תביעות נזיקין בבית המשפט לענייני משפחה מבעלים סרבני גט כדי ליצור תקדימים שירסנו את התופעה של סחיטה בהליך הגירושין.
  • תביעות לביטול הסכמי גירושין שנחתמו תחת לחץ כדי למנוע סחיטה עתידית של נשים המשוועות לגט.
  • ייצוג נשים המבקשות לתבוע את המדינה על רשלנות שנעשתה בהליך הגירושין, על מנת לעודד ניהול תקין יותר של בתי הדין.
  • ייצוג נשים המבקשות לטהר את ילדיהן מממזרות.
  • עתירות עקרוניות לבית המשפט העליון בעניין זכויות אדם שנפגעות בבתי הדין הרבניים.

רוב הארגונים הנותנים סיוע משפטי לעגונות ומסורבות גט מתמקדים בטובתה של אשה ספציפית העומדת בפניהם, ולאו דוקא בטובת הנשים בכלל. לנגד עינינו עומדות הן טובתה של האשה הספציפית והן טובתן של הנשים כלל. מטרתנו היא להתוות עקרונות שישפיעו על נשים כקבוצה, ועל הצבור היהודי בכלל. כעורכי דין חברתיים אנחנו מבקשים לשנות את שיטות העבודה של בתי המשפט ובתי הדין ואת התפיסה שלהם לגבי "צדק".

מאז הקמת העמותה, הגשנו כ- 50 תביעות נזיקין נגד סרבני גט בכל רחבי הארץ במטרה לשים קץ לתופעת הסרבנות והסחטנות תמורת הגט. במהלך השנים, לקוחות המרכז קיבלו פסקי דין שזיכו אותן בפיצויים של מיליוני שקלים במצטבר. בנוסף יזמה העמותה עתירות רבות לבג"ץ: עתירה נגד פסילת גיורים, עתירות נגד הכנסת נשים לרשימת פסולי החיתון, עתירה נגד מניעת טבילת רווקות במקוואות ציבוריים, ועוד.

לצד הפעילות המשפטית, מרכז צדק לנשים יוזם ומשתתף פעולה בהפקת קמפיינים ציבוריים, כתיבה פובליציסטית ואקדמית, וכנסים מקצועיים בנושאי נשים בדת היהודית.