ציוני דרך בפעילות מרכז צדק לנשים

2016

 • בעקבות תביעת נזיקין: בית המשפט מזהיר - אל תסייעו לסרבני גט! אישה שהיתה מסורבת גט במשך 11 שנים זכתה בפיצויים בסך כרבע מליון שקלים. בצעד תקדימי, הטיל בית המשפט את התשלום לא רק על הבעל, אלא גם על חברו שסייע לו. זוהי הפעם הראשונה בה חויב אדם שאינו קרוב משפחה של מי מהצדדים לפצות את מסורבת הגט בגין סיוע שהעניק לבן זוגה הסרבן. כמו כן, זוהי הפעם הראשונה בה קבע בית המשפט כי הנזק החל ביום בו עזב הבעל את הבית, ולא מיום שחייב אותו בית הדין לתת גט.

 

2015

 • בעקבות עתירה של מרכז צדק לנשים: קביעה כי קטין מותר לבוא בקהל: בית הדין הרבני הגדול הפך החלטה של בית הדין האזורי לעניין כשרותו של קטין וקובע כי הילד אינו ממזר ומותר לבוא בקהל. השאלות העקרוניות בעתירה שהגיש מרכז צדק לנשים עדיין עומדות בפני בית המשפט העליון. מרכז צדק לנשים רוצה שבית המשפט העליון יקבע אם יש לבית הדין הרבני סמכות לקבוע לעניין כשרותם של קטינים אשר כלל לא ביקשו להינשא או להתגרש.

 

 • מאבק ביטולי גיור: בעקבות בקשה של אישה להירשם לנישואין, בית הדין הרבני האזורי ביטל את יהדותה של אימה, 30 שנה לאחר שעברה גיור במדינת ישראל על ידי הרב גורן. מרכז צדק לנשים הגיש ערעור על ההחלטה ויגיע גם לבית המשפט העליון במקרה הצורך כי לעתור  נגד סמכותו של בית הדין לבטל גיורים במקרים כאלה.

 

 • הרצאות: עו"ד סוזן ווייס הרצתה במחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין על תקנות המשנה שמתקנת הרבנות הראשית ואשר מרחיבות את סמכותה באופן לא חוקי.

 

 • מרכז צדק לנשים מגיש עתירה לבית המשפט העליון: הפלית נשים בכותל(ספרי תורה): מרכז צדק לנשים הגיש עתירה בשם 4 נשים מארגון O-WOW (Original Women of the Wall)בו מתבקש בית המשפט העליון לבחון את חוקיות "נוהל הכנסת ספרי תורה לרחבת הכותל המערבי". נוהל זה, הוא דוגמא להרחבת הנהלים שמבצעת הרבנות ללא סמכות. בנוסף, הגיש מרכז צדק לנשים תביעת פיצויים בגין אפליה עבור 2 מהנשים אשר נמנע מהן לעשות שימוש בספרי התורה המצויים בכותל המערבי ולהתפלל בכותל לפי מצפונן, בניגוד לחוק איסור אפליה במוצרי ושירותים תשס"א-2000.

 

 • הרצאות: עו"ד סוזן ווייס הרצתה בכנס קולך על "הרשימה השחורה" – איך נכנסים אליה ומי לא יכול להתחתן בישראל.

 

 • מאבק באפליה נגד נשים: מרכז צדק לנשים מייצג את רות קוליאן בתביעה בו מתבקש בית המשפט לקבוע כי על העיתונים 'יום ליום' ו'יתד נאמן' לפרסם את מודעתה של קוליאן לקראת הבחירות. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ונותן צו עשה הכופה על העיתונים לפרסם את המודעה. ערעור העיתונים לבית המשפט העליון התקבל מטעמים טכניים. מרכז צדק לנשים ממשיך לייצג את קוליאן בתביעת פיצויים נגד שני העיתונים בגין אפליה בשל אי פרסום המודעה בעיתונים.

 

 • הצלחת השימוש ברשתות החברתיות להשגת גט: מרכז צדק לנשים ייצג אישה אשר בעלה סירב לתת לה גט במשך 4 שנים. כאשר לבסוף הסכים הבעל לתת גט לאישה, בית הדין הרבני סירב לסדר את הגט בטענה שלא מסדרים גט בראש חודש. בעקבות לחץ תקשורתי נרחב, האישה קיבלה את הגט באותו יום.

 

 • בעקבות עתירה שהוגשה על ידי מרכז צדק לנשים: סודרו הסדרי ראייה בין אם לילדיה: בעקבות העתירה, בית הדין הרבני נאלץ לבקש תסקיר בנושא הסדרי הראייה בין אם חרדיה לשעבר לילדיה הקטינים הנמצאים במשמורת האב החרדי. התסקיר המליץ כי האם תראה את ילדיה מספר פעמים בשבוע כולל לינת הילדים אצלה. בית המשפט העליון נתן לתסקיר תוקף של פסק דין ובכך ביטל את החלטת בית הדין בנושא.

 

 • מאבק באפליה נגד נשים בכותל (חנוכה): לקראת חג החנוכה, מרכז צדק לנשים שלח מספר מכתבים לרב שמואל רבינוביץ', הממונה על הכותל המערבי, בבקשה לשתף נשים בטקסי הדלקת הנרות הממלכתיים הנערכים בכותל המערבי. שיתוף נשים הוא בהתאם להחלטת הממשלה 1526 וחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בדבר מיגור תופעת הדרת נשים במרחב הציבורי. בעקבות פניותינו הוכיחה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר את הרב רבינוביץ' ואמרה כי "רשות ציבורית חייבת בהקפדה יתרה על איסורי ההפליה והגשמתן של זכויות היסוד בדבר כבוד האדם ושוויון בכל פעילותן". עוד כתבה עו"ד זילבר כי היא מבקשת לוודא כי הרב רבינוביץ' פועל לשילוב ולהשתתפות של נשים בטקסי הדלקת הנרות הממלכתיים.

 

 • מאבק באפליה נגד נשים (ל"ג בעומר): מרכז צדק לנשים פנה למשרד לשירותי דת בעניין ייחוד דרכים לגברים בלבד בהילולת רשב"י הנערכת בל"ג בעומר. מרכז צדק לנשים ביקש לוודא כי כל דרך שתיבנה תהיה פתוחה גם לנשים וכי לא יוצבו במקום סדרנים אשר ימנעו כניסת נשים. בתגובה נכתב מפי היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת כי הדרך המרכזית המובילה לקבר רשב"י פתוחה לכלל הציבור ואין בה כל הדרה של נשים. עוד נכתב כי ב"דרך המהדרין"  המתוכננת לא היה כל מניעה של גישת נשים והיא תהיה פתוחה לכולם.

2014

 • מאבק בביטולי גיור: מרכז צדק לנשים הגיש בקשה לדיון נוסף בבג"צ בשמה של אישה אשר בית הדין הרבני פסל את גיורה בעקבות טענות בעלה בהליך הגירושין כי האישה לא שמרה מצוות לאחר הגיור. בעתירה המקורית קבע בית המשפט העליון כי אם בית הדין מגיע למסקנה כי גיור הושג "בתרמית" אין לשלול את סמכותו של בית הדין לבטל את פסק הדין שניתן על ידו. הדנג"ץ שהגיש מרכז צדק לנשים נדחה בשל כך שהשאלה שעלתה בבקשה לא הצדיקה לדעת השופטים דיון נוסף. 
 • בעקבות עתירה של מרכז צדק לנשים: יש לקובע הנחיות לעניין הכנסת נשים ל"רשימה השחורה" בגין טענת ניאוף: בית המשפט העליון קבע כי על הרבנות לקבוע הנחיות ברורות לעניין הכנסת נשים ל"רשימה השחורה" כאשר עולה טענה של ניאוף. החלטה זו מהווה שינוי מהותי מהמצב הקיים וזהו מהלך משמעותי לקראת דרישת השקיפות.
 • בעקבות בג"ץ מרכז צדק לנשים: פרסום הנחיות לבלניות במקוואות על ידי המשרד לשירותי דת: בהתאם להסכמות בפסק הדין שניתן בעתירה לבג"ץ שהוגשה על ידי מרכז צדק לנשים וארגון קולך לפני כשלוש שנים, פרסם המשרד לשירותי דת הנחיות האוסרות על בלניות לשאול את הטובלות מהו מעמדן האישי תוך פגיעה בפרטיותן ובאוטונומיה שלהן.
 • בעקבות עתירה לבג"ץ: שונתה החלטה המונעת מאם להפגיש את ילדיה עם בת זוגה: מרכז צדק לנשים ייצג במהלך חודש אוגוסט 2014 אישה אשר עתרה לבג"ץ בבקשה לבטל את החלטת בית הדין הרבני שאסרה עליה להפגיש את ילדיה עם בת זוגה. בעקבות העתירה בית-הדין נתן החלטות אשר אפשרו שינוי המצב. ללא הגשת העתירה ספק רב אם בית-הדין היה מורה לפעול בצורה שכזו.
 • בעקבות תביעות נזיקין: מסורבת גט קיבלה גט: מסורבת גט 12 שנה קיבלה גט לאחר שמרכז צדק לנשים הגיש עבורה שתי תביעות נזיקין.
 • מאבק נגד הדרת נשים בחסות משרדי הממשלה: מרכז צדק לנשים נאבק בהדרת נשים בחסות הממשלה ופנה לגופים הרלוונטיים כדי למנוע הדרת נשים מטעמי דת. התקבלה הבטחה מטעם משרד התיירות שלא לגבות הדרת נשים באירועי ל"ג בעומר במירון.
 • הגבלת נושאי הסמכות של בית הדין הרבני כנגד תושבי חוץ: מרכז צדק לנשים הגיש לבית המשפט העליון בקשה להצטרף להליך כידיד בית-משפט בתיק כנגד סמכותו של בית-הדין הרבני למתן הוראות כנגד תושבי חוץ, באמצעות סעיף 4 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים. בפסיקה תקדימית הגביל בית-המשפט העליון את הנושאים בהם בית הדין מוסמך להחליט בעניין תושבי חוץ, וקבע שיחול על מקרים ספציפיים מאוד בענייני מתן גט בלבד, ובנוסף שאין להשתמש בתיקון כאמצעי להתערבות בעניינים אזרחיים. 

2013

2012

2011

2010

2009

 • מרכז צדק לנשים מצליח לשכנע בית דין רבני לעשות שימוש בפרצה הלכתית על מנת לפסוק ששני ילדיה של אחת מלקוחותיו אינם ממזרים (ילדים שנולדו עקב קשר מיני אסור של אישה נשואה). בית הדין הרבני קבע בתחילה כי הילדים ממזרים בגלל שהם נולדו מקשר של אימם מחוץ לנישואין שהחל לאחר שבעלה סירב לתת לה גט. 

2008

 • מרכז צדק לנשים שכנע את בית הדין לעבודה לבטל מכרז שפורסם על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים  שקבע העדפה לגברים בהתמודדות על משרות של עוזר משפטי לדייני בתי הדין הרבני.
 • בשני תיקים נפרדים של מרכז צדק לנשים, בתי משפט למשפחה קבעו כי סרבני גט חבים בנזיקין גם לפני שהם חויבו במתן גט על ידי בית דין רבני. שתי הנשים זכו האחת ב-550,000 ₪ והשנייה ב-700,000 ₪.
 • המרכז שכנע בית משפט למשפחה להכריע כי קיימת עילה נזיקית גם כנגד אדם שסייע או שידל לסרבנות גט.

2007

 • באמצעות עתירה לבית הדין לעבודה, מרכז צדק לנשים משכנע את הנהלת בתי הדין הרבניים לבטל מרכז שאוסר על נשים לכהן כעוזרות משפטיות של דיינים בבתי הדין.
 • בית המשפט העליון של קנדה מאשר החלטה המזכה ב- 47,000$ אישה שבעלה הפר הסכם לפיו הוא יעניק לה גט שיאפשר גירושים דתיים, תוך ציטוט התקדים שהשיג מרכז צדק לנשים ב-2004. 

2004

2001

 

פרסים ואזכורים

2013 – סוזן ווייס זוכת פרס ג'ול בלוש לפמיניסטיות ישראליות.

2011 – פעילות מרכז צדק לנשים "משנה את כללי המשחק" לפי כתבה ב'הארץ', אשר כללה את סוזן ווייס, מייסדת מרכז צדק לנשים, ברשימת 10 המהגרים האנגלוסקסים המשפיעים ביותר בשנת 2011.

2009 – סוזן ווייס זוכת פרס נשים במשפט של לשכת עורכי הדין.

 

2007 – עיתון לאישה בוחר בסוזן ווייס לפרס "מחזיקת הלפיד האלטרנטיבית".