תנאי שימוש באתר מרכז צדק לנשים

אתר האינטרנט של "מרכז צדק לנשים" (להלן: "האתר") הינו אתר אינפורמטיבי המכיל, בין השאר, תכנים בנושא התחומים המשפטיים של דיני מעמד אישי, דיני נזיקין ומשפט חוקתי, ומוקדש להטמעת סוגיות בתחומים אלו בקהל הגולשים והמשפטנים הישראלי. האתר נוצר, נכתב ומופעל על ידי עמותת "מרכז צדק לנשים" (להלן: "בעל האתר").

תנאי המשתמש מהווים חוזה מחייב בין הגולש באתר (להלן: "הגולש") לבין בעל האתר ונועדו להסדיר את תנאי השימוש באתר ואת חובות וזכויות הצדדים לחוזה ביחס לשימוש באתר .

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים והתחייבות לנהוג על פיהם (להלן: "החוזה"). אנא קראו את תנאי המשתמש בעיון טרם הכניסה לאתר. אם אינכם מסכימים לתנאים הנקובים, אנא הימנעו משימוש באתר.

הגבלת אחריות בעל האתר

הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שתוכן המאמרים והמידע המופיע באתר (שניהם ביחד, להלן: "המידע") מהווים דעה אישית של בעל האתר בלבד, ואינם מהווים ייעוץ משפטי.

הגולש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לשימוש באתר ובמידע, ובעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין פעולות המסתמכות על המידע.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בעת השימוש באתר מתחייב הגולש:

להימנע מהעלאת פרסומים המהווים לשון הרע, חומר תועבה, או אשר מפרים את זכות היוצרים של אחר, וכן קישורים לפרסומים מעין אלו.

להימנע מהפרת הוראות כל חוק או תקנה ביחס לאתר.

להימנע מבחינת אמצעי האבטחה של האתר ולהימנע מניצול לרעה של פרצות אבטחה.

שירותי דיוור

בהזנת פרטי דוא"ל לצורך הרשמה לשירותי הדיוור של האתר מסכים ומאשר הגולש לקבל, מעת לעת, עדכונים אודות פוסטים, חדשות וידיעות בתחומים של דיני המעמד האישי בישראל, סוגיות דת ומדינה, ופעילותה של עמותת "מרכז צדק לנשים".

מובהר כי שירותי הדיוור ניתנים ללא תמורה ובעל האתר אינו מבטיח הספקה סדירה, או בכלל, של שירותי הדיוור.

זכויות יוצרים

הזכויות בתכנים המופיעים באתר זה, כולל מאמרים, ידיעות, פוסטים, קבצי גרפיקה וכן עיצוב האתר (כולם ביחד, להלן: "התכנים"), שמורות לבעל האתר בלבד אלא אם מצוין בפירוש אחרת. העתקת תכנים (לבד מהעתקתם או הדפסתם לצורך שימושו הפרטי של הגולש), שינוי התכנים או העמדתם לרשות הציבור ללא קבלת הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של בעל האתר הינה אסורה ומהווה הפרת זכות יוצרים.

הזכויות בפסקי הדין והחוקים (כולם ביחד, להלן: "החומר המשפטי") המופיעים באתר שמורות לחברת נבו בע"מ. העתקת תכנים, שינוי תכנים, או העמדתם לרשות הציבור ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מחברת נבו בע"מ הינה אסורה ומהווה הפרת זכויות יוצרים.

סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר לשימוש באתר תהא נתונה לאחד מבתי המשפט המוסמכים שבמדינת ישראל.

זמינות השירות

השימוש באתר נעשה ללא כל תמורה, ובהתאם לכך – בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ולמחוק כל מידע, ללא כל תנאי או סייג, ובכל עת שיחפוץ.

הגולש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה בקשר לזמינות המידע.