בג"ץ 47/82 קרן התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' שר הדתות