בג"ץ 262/62 ישראל פרץ ואח' נ' המועצה המקומית כפר שמריהו