בג"ץ 8638/03 סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים (2006)