בג"ץ 5507/95 עליזה אמיר נ' בית הדין האזורי בחיפה (1996)