בג"ץ 8928/06 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים (2008)