בג"ץ 7395/07 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים