האם ההסכם מעודד שיקום נישואין?

Hebrew

כן. ללא ספק.

בהקדמה, קובע ההסכם במפורש כי שלום בית עדיף על פירוק המשפחה. בשונה מהסכמים אחרים, ההסכם אינו מפרט את הדרכים להשיג את הפיוס הנדרש. לדעתנו, אם שיקום הנישואין  הוא דבר אפשרי, ינקטו בני הזוג מאמצים לעשות כן מיוזמתם ובתנאים שלהם. 

מיון: 
-2