האם העובדה שיש "תנאים" בנישואין משמעה שהנישואין הם זמניים, או פחות קדושים?

עברית

לא. כל עוד זוג חי יחד ואף צד לא רוצה בגירושין, נישואיהם הם כמו של כל זוג אחר, וכך גם אם הזוג מחליט להיפרד עם גט. רק במקרים קיצוניים שבהם לא ניתן להשיג גט ייעשה שימוש בתנאי.

מיון: 
0