לא עדיף לחתום על הסכם המקובל על הרבנות הראשית?

עברית

עד היום הרבנות הראשית לא אישרה כל הסכם.

מיון: 
-4