ההסכם "מתמודד" עם הבעיות ההלכתיות, אך האם הוא פותר אותן?

עברית

לא, רק באופן חלקי.

ההסכם בחלקו הראשון מניח כי רוב בני הזוג יעדיפו להסדיר גט ולא לגרום נזק בר פיצוי. עם זאת, ישנם בני זוג עשירים ונקמנים ביותר אשר יעדיפו לשלם פיצויים במקום לסדר גט. כמו כן, התמריץ של פיצוי אינו יועיל אם בן זוג המסרב לסידור גט הוא עני, ללא הכרה, או נעדר.

ההסכם בחלקו השני "השטר" מנסה לספק פתרון מערכתי וכוללני לבעיות של סרבנות גט, עגינות, חליצה וממזרות. עם זאת, תוקף השטר תלוי ביכולת לכנס בית דין רבני המוכן להכיר וליישם את המנגנונים שהונהגו בו. מרכז צדק לנשים סבור כי במקרים קשים, גם בית דין רבני המפרש את ההלכה לחומרה יעשה שימוש בשטר. 

מיון: 
-5