למה כדאי לחתום על הסכם קדם נישואין אם מתחתנים על פי ההלכה?

עברית

ההסכם מתמודד ומתגבר על בעיות קשות מאוד שנוצרות בעקבות נישואין כדת משה וישראל:  סרבנות גט, עגינות, ממזרות,וחליצה. בעיות הללו קשים במיוחד בישראל שבה אימץ המחוקק את ההלכה ("דין תורה") בכל הקשור לנישואין וגירושין של יהודים בארץ.

מיון: 
-8