עבור מי נועד ההסכם?

עברית

ההסכם נועד עבור כל זוג שמתחתן בקידושין הלכתיים, בין בארץ ובין בחו"ל, בין דרך הרבנות ובין בנישואין פרטיים.

מיון: 
-10