הסכם לנישואין בצדק ובהגינות

הסכם ושטר לנישואין בצדק והגינות של מרכז צדק לנשים כולל שני חלקים.

עיקרו של החלק הראשון כולל מנגנון של לחץ כלכלי שלפיו סרבן הגט מתחייב לשלם מזונות מוגדלים לצד המסורב. חלק זה עושה שימוש בכלים אזרחיים ונאכף אך ורק בבית משפט לענייני משפחה.

החלק השני של ההסכם הוא שטר הלכתי שכולל "תנאי בקידושין", אשר קובע כי הקידושין יפקעו בתנאים המצוינים בשטר: אם הצדדים חיים בנפרד מעל 18 חודשים ואחד מהם פנה לבית הדין למימוש השטר. תנאי נוסף מאפשר לאישה להימנע מחליצה. יודגש כי השטר מאפשר לסיים את הנישואין ללא גט. חלק זה של ההסכם הוא ייחודי להסכם של מרכז צדק לנשים מכיוון שהוא מבקש לתת מענה למצבי העגינות הקלאסית, כלומר למקרים בו נעלם בן הזוג או שאינו יכול מסיבות רפואיות לתת או לקבל גט, וכן פותר בעיות חריגות של סרבנות גט.

לפיכך השטר:

  • מהווה פתרון מלא לסרבנות גט, ומאפשר לאשה להתגרש גם בניגוד לרצון הבעל (ולהפך)

  • מהווה פתרון לבעיית העגינות הקלאסית, כגון: במקרה שהבעל נעדר או במקרה שהבעל במצב פיזי שאינו מאפשר לו לתת גט.

הסכם לנישואין בצדק ובהגינות קיבל את אישורו ותמיכתו של הרב פרופ' דניאל שפרבר.

כיצד חותמים על הסכם לנישואין בצדק ובהגינות?

יש לחתום על ההסכם לפני הנישואין. על החלק הראשון יחתמו בני הזוג, ורצוי כי עו"ד יאמת את חתימתם. על החלק השני יחתמו בני הזוג בפני שני עדים כשרים על פי ההלכה (גברים יהודים שאינם קרובי משפחה אחד של השני ושל הזוג).

מומלץ להתייעץ איתנו לפני החתימה על ההסכם: 02-5664390

להורדת ההסכם: