מי שמתחתן אזרחית – הילדים שלו ייחשבו לממזרים

לא נכון! ממזר הוא מי שנולד כתוצאה מיחסים שנאסרו בהלכה. ברוב המקרים מדובר בילד לאם נשואה בנישואין דתיים ולאב שאינו בעלה. הממזר וצאצאיו יהיו מנועים מלהינשא למי שאינה ממזרת או גיורת. ילד שנולד להורים שנישאו נישואין אזרחיים הוא לא ממזר, ואין עליו כל הגבלה בנוגע לנישואין.

עברית
-9