הרבנות לא יכולה להשפיע עליי כי התחתנתי בחתונה הלכתית עם רב אורתודוקסי אבל מחוץ לרבנות

לא נכון. כל זוג שנרשם כנשוי במשרד הפנים, ובוחר להתגרש – מחוייב לסדר את הגירושין שלו דרך הרבנות. בנוסף, גם אם לא נרשמתם כנשואים ולא תדאגו לגט הלכתי במקרה של פירוד – הילדים של האישה מבן זוגה החדש יחשבו כממזרים. יש לומר כי אם אחד מבני הזוג יודיע לבית הדין הרבני כי נערך בעבר טקס הלכתי - בית הדין הרבני עשוי לקבל סמכות על המעמד האישי של בני הזוג.

עברית
-8