טבלה מסכמת

אופן נישואין

נרשמים במשרד הפנים כנשואים?

מה הסטטוס של הילדים שנולדים מהנישואין

מה ההליך במקרה של גירושין

איך אני מגנ/ה על עצמי?

ברבנות

כן

הילדים אינם ממזרים

צריכים גט ברבנות

כדאי לחתום על ההסכם לנישואין בצדק ובהגינות

אורתודוקסי ללא הרבנות

לא

הילדים אינם ממזרים

צריכים גט מבחינה הלכתית. דרישות הרבנות: אם נודע להם על הטקס, הם יחייבו גט ברבנות. אם אין גט, הילדים מבן הזוג השני של האישה יהיו ממזרים.

כדאי לחתום על ההסכם לנישואין בצדק ובהגינות

בטקס הלכתי לא אורתודוקסי (למשל קונסרבטיבי)

לא

הילדים אינם ממזרים

מבחינה הלכתית, הצורך בגט תלוי במאפייני טקס הנישואין. דרישות הרבנות: אם נודע להם על הטקס, הם עשויים לעיתים לחייב גט ולעיתים לפטור את הזוג מגט.

מומלץ מאד לחתום על הסכם לנישואין בצדק ובהגינות'

טקס לא הלכתי לפי בחירת הזוג

לא

הילדים אינם ממזרים (כל עוד האישה פנויה)

אם לא נרשמים במשרד הפנים, מבחינה חוקית הזוג לא נחשב נשוי במדינת ישראל.

מומלץ מאד לחתום על הסכם 'ברית האהבה'

נישואין אזרחיים בחו"ל

כן

הילדים אינם ממזרים (כל עוד האישה פנויה)

גירושין דרך הרבנות. הרבנות יכולה להחליט שאין צורך בגט. גם אם לא יינתן גט, הילדים הבאים לא יהיו ממזרים.

מומלץ מאד לחתום על הסכם 'ברית האהבה'

 
עברית
-2