דת, מדינה ואשה - על אתגרים משפטיים במדינה יהודית ודמוקרטית