הסכם קדם נישואין בשיוויון והגינות

"אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו" (יבמות סב, ב)

הסכם קדם הנישואין שניסחנו כולל מנגנונים למניעת עגינות. בואו להכיר את הסכם קדם הנישואין ואת הפתרונות שהוא מציע.

עברית
image: