בג"ץ 2232/03 פלונית נ' ביה"ד האזורי ת"א-יפו (2006)