שלושת ימי התשאול של הגיורת א' בבית הדין הרבני / רבקה לוביץ' וסוזן וייס