חופש מדת בישראל: נישואים אזרחיים והסכמי נישואין בבית הדין הרבני (אנגלית) / צבי טריגר