האם אפשר לחתום על חלק אחד של ההסכם?

עברית

כן, אך אנו ממליצות לחתום על שני החלקים.

מיון: 
-6