תגובת בית הדין הפרטי לטענות בית הדין הרבני בעניין צביה גורודצקי

17/03/2019

 

ביום 4.6.18 פרסם בית הדין הפרטי בראשות הרב דניאל שפרבר פסק דין שמבטל את נישואיה של העגונה צביה גורודצקי. פסק הדין כאן: 

http://www.cwj.org.il/news/578

ביום 23.10.18 פרסם בית הדין הרבני בירושלים החלטה שתוקפת את פסק הדין של בית הדין של הרב שפרבר בעניין צביה גורודצקי:

http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=1881

 

כעת בית הדין הפרטי מפרסם את תגובתו לטענות בית הדין הרבני וכן פורס את משנתו האידיאולוגית סביב הקמת בית הדין:

"בית הדין אינו מתבייש – ואף גאה בכך – שהוא רואה במעשיו לא רק חובה הלכתית במעלה ראשונה, אלא גם חובה מוסרית במעלה ראשונה. נושא העגונות צריך להיות גבוה בסולם העדיפויות של החברה הישראלית, וזו הדתית בפרט. בתי הדין צריכים לדרוש ממדינת ישראל השקעת כספים בבתי הדין בצורה ייעודית למלחמה בעגינות. הרכבים נוספים צריכים להיווצר, וראוי להם לפתרונות הלכתיים חדשים שיעלו על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן. האמנם אין לבתי הדין כלי אחר מלבד הרחקות דרבינו תם, וכפיית הבעל במצבי קיצון, שעל פי רוב לוקחת שנים רבות עד שבית הדין מוכן ליישמה? האמנם אומדנא דמוכח, מקח טעות, הפקעת קידושין, הסכמי קדם-נישואין, זיכוי גט, תנאי בקידושין, הרשאה לגט, ועוד ועוד כהנה וכהנה רעיונות, ראוי להם שייפסלו על הסף?"
 
המאמר המלא בקובץ המצורף: