מרכז צדק לנשים בעתירה נגד הפרדה והדרה באקדמיה

26/07/2020

בשבוע שעבר הופיעה וטענה ד"ר עו"ד סוזן ווייס בבית המשפט העליון במסגרת בג"ץ 6500/17 יופי תירוש נ' המל"ג. העתירה דורשת לאסור על מסלולים נפרדים מגדרית באקדמיה משום שהם פוגעים בזכות של נשים לשוויון, בתעסוקה של נשים מרצות ומקבעות היררכיה מגדרית.

מרכז צדק לנשים הצטרף כ"ידיד בית המשפט" וייצג גם את ארגון "קולך". במסמך שהגשנו לבית המשפט השתמשנו בניסיון שלנו ממגוון התיקים המשפטיים וטענו כי הפרדה – תמיד תהיה חשודה בהדרכה וביצירת היררכיה בין גברים לנשים. ומכאן על מדינת ישראל להגן על הזכות לכבוד ולשוויון ולאסור על הרחבת המסלולים הנפרדים באקדמיה.

מתוך הטיעונים שהגשנו:

"במדינה דמוקרטית, אשר מעלה על נס את ערך השוויון, הפרדה מגדרית כמוה כתמרור אזהרה שאל לבית המשפט להתעלם ממנו: המגיבות יטענו כי הפרדה מגדרית לעולם אינה מעשה ניטרלי[1]  ושהיא, במילותיה של [2]Susan Muller Okin, "אינה טובה לנשים". על כן בית המשפט, כשניצבת בפניו הפרדה שכזו – עליו לנקוט מיד בחשדנות כלפיה ולאמצה רק במקרים נדירים ביותר וכשההצדקה לה בולטת וברורה.

 

מנסיונן העשיר של המגיבות, וכן ממקרים רבים שעלו בשנים האחרונות לתודעה הציבורית, עולה כי הפרדה על בסיס מין יוצרת תבניתשפוגעת בנשים במספר דרכים: א. ביסוס סטראוטיפים. ב. העלמת נשים והשתקתן. ג. החפצת נשים. ד. הכפפת נשים לגברים. ה. סמל לתיאוקרטיה."

 

 

 

לקריאת המסמך המלא של הטיעונים של מרכז צדק לנשים: