בר"ע (ת"א) 1364/04 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית (2006)