ממזרים

הפריה חוץ גופית לעגונות - האם הרבנים מבקשים לעזור לנשים?

בימים האחרונים פורסם כי הרב יצחק יוסף, נשיא בית הדין הגדול, פסק כי ילד שנולד באמצעות הפריית מבחנה מאישה נשואה וזרע של גבר זר אינו ממזר (ראו כאן: http://bit.ly/2uOmI6x). תהיתן על כך שהרב יצחק יוסף פסק הלכה שבאה לעזור לנשים עגונות בעניין ממזרות? ובכן, מאחר שאני טיפה מעורבת ומכירה את המקרה, אנסה להבהיר את הדברים כאן בפוסט הזה. אשתדל להיות מדויקת הלכתית מבלי להעמיס.

מאת: 
טו"ר רבקה לוביץ, מרכז צדק לנשים

לבטל את הרשימה השחורה (תקציר של המאמר פורסם ב"מקור ראשון", שבת ויקהל פקודי תשע"ז, 26.3.17)

בעיית הממזרות היא האתגר המוסרי הגדול ביותר ביהדות, שכן הממזרים נענשים על חטא הוריהם ללא עוול בכפם. לכאורה, קיימים בתורה ציוויים מאתגרים יותר מבחינה מוסרית, כגון דיני מחיית זכר עמלק; סקילת מחללי שבת, בן סורר ומורה או שרפת בת כהן שזינתה, אולם חכמים מצאו דרכים לעקוף ציוויים אלה ולרוקן אותם מתוכן מעשי, ולכן הם נותרו כאתגרים תיאורטיים גרידא; מה שאין כן בשאלת הממזרות התקפה וקיימת עד ימינו.

מאת: 
רבקה לוביץ, טוענת רבנית, מרכז צדק לנשים
Subscribe to RSS - ממזרים