דיון בבג"צ המקוואות, הרבנות החליטה: מדיניות אל תשאלי, אל תספרי

09/05/2013

עמותות מרכז צדק לנשים וקולך מברכות על ההכרה בזכותן של טובלות במקווה לפרטיות. בתצהיר תשובה מטעם המשיבים לעתירה שהוגשה על ידי מרכז צדק לנשים וקולך לבית משפט הגבוה לצדק (בג"ץ 9740/11 פליאה אוריה ואח' נ' השר לשירותי דת ואח'), הובאה החלטת מועצת הרבנות הראשית המאמצת בפועל מדיניות של "אל תשאלי, אל תספרי" (Don't ask, Don't tell) לגבי השימוש  במקוואות, בהתאם למבוקש בצו על תנאי מטעם בג"צ מיום 03.09.12. העתירה הוגשה בשמן של שתי עותרות שנאסר עליהן השימוש במקווה בהיותן רווקות, ובמסגרת העתירה הובאו תצהירים שהצביעו על מניעת טבילה גם מכלות ערב חתונתן ואף מנשים נשואות.

על אף שמועצת הרבנות הראשית עמדה על עמדתה לפיה ישנו איסור הלכתי על נשים רווקות לטבול במקווה, הרבנות הצהירה כי " יש להדגיש כי אין להתנות או לשאול את הנשים המגיעות לטבול במקווה בדבר מעמדן".
לאור עמדת המשיבים הסכימו העותרות למחיקת העתירה.
עו"ד סוזן ווייס, מנהלת ומייסדת של מרכז צק לנשים שייצגה את בעותרים: "אנו מברכות על עמדת הרבנות לפיה יש לכבד את צנעת הפרט. נותר לראות כיצד יישם סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן, את החלטת המועצה."