עתירה לבג"צ: לבתי דין בארץ אין סמכות "לבטל גיור" או לקבוע מעמד של "ספק גר"

06/08/2013

ביום 5 באוגוסט 2013, עתר מרכז צדק לנשים לבג"צ בשם אישה פרטית ובנה. המשיבים בעתירה הם בתי הדין המיוחדים לגיור, בית הדין הרבני הגדול לערעורים, הנהלת בתי הדין הרבניים, והרב הראשי לישראל לשעבר הרב שלמה עמאר. העותרות מבקשות מבית המשפט לתת צו על תנאי שיורה למשיבים לנמק מדוע לא יבוטל פסק הדין הקובע את יהדותה של העותרת במעמד "ספק גר" ודן אותה להיות ערירית ובודדה כל ימי חייה כשהיא אסורה להינשא ליהודי ואסורה להינשא לגוי, וזאת תוך חריגה מסמכות, פגיעה קשה בכללי הצדק הטבעי ותוך פגיעה בעקרונות יסוד חוקתיים וערכיה היהודיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל. למצב השלכות קשות הן לגבי העותרת והן לגבי העותר הנוסף, בנה, אשר יהדותו אף היא מצויה ב"ספק". בנוסף, מבקשים העותרים לנמק מדוע לא תבוטל החלטת בית הדין הרבני לערעורים מיום 06.06.02 המכניסה את העותרת ל"רשימה השחורה" של פסולי החיתון ותועבר הודעת עדכון בהתאם למשרד הדתות אשר מנהל את המאגר בפועל.

העותרת היא אזרחית מדינה אירופאית שנישאה בשנת 1997 לגבר יהודי אזרח ישראל בטקס נישואין אזרחי. בשנת 2000 היא השלימה תהליך גיור בפני בין הדין לגיורים. שנה לאחר מכן, ב-2001, הנישואין עלו על שרטון. בעלה של העותרת הגיש בקשה לבית הדין הרבני להגיע לשלום בית, ובמקביל הודיע לבית הדין לגיורים שאשתו חיה חיים חילוניים. הוא טען שהעותרת השתתפה במסיבת חג המולד, לבשה לבוש לא צנוע וניהלה שיחות לא צנועות. בינואר 2002, העותרת קיבלה גט מבעלה תמורת תשלום כספים בהתאם לדרישתו. ביוני 2002, בית הדין לגיור קבע שהעותרת במעמד "ספק גר" כלומר שע"פ ההלכה, אין באפשרותה להינשא ליהודי או לגר. העותרת פנתה לבית הדין הרבני הגדול לערעורים בבקשה לבטל את ההחלטה ולקבוע מעמד קבע לגבי יהדותה. במשך יותר מ-10 שנים, טרם התקבלה החלטה בפנייתה.

לטענת העותרות, לא קיים במדינת ישראל חוק שנותן לבית דין כלשהו את הסמכות לבטל גיורים, או להצהיר שאדם הוא "גר בספק". עוד טוענות העותרות, שלמדינה ורשויותה אסור לפגוע בזכויות הפרט של אזרחיה לכבוד, לחירות וחופש דת באמצעות חקירות אודות אורח החיים ופעילותם.

עו"ד סוזן וייס, מנהלת מרכז צדק לנשים:"זהו מקרה נוסף שממחיש את בעייתיות הקשר ההדוק בין דת ומדינה בישראל. דת היא עניין של מצפון אישי, ועל המדינה לא להתערב בו כלל. כאשר המדינה מתערבת, עליה לקחת אחריות ולהגן על כבודם וחירותם של אזרחיה, כולל גרים. אסור שמדינה דמוקרטית תאפשר חקירות בנושא פולחן דת בסגנון האינקוויזיציה הספרדית. חייהם ונפשותיהם של גרים יקרים לנו, ועלינו לכבדם."