תקדים בבית המשפט לענייני משפחה: ניתן לתבוע בנזיקין מסייע ומשדל לסרבנות גט גם כאשר הוא אינו בן משפחה

11/08/2013

בתחילת חודש אוגוסט התקבלה בבית השפט לענייני משפחה החלטה תקדימית בנושא תביעות נזיקין נגד סרבני גט: אפשר לצרף צד ג' שאינו בן או בת משפחה לתביעה בבית משפט לענייני משפחה אם יש בסיס להניח שהוא סייע בסרבנות גט.

במסגרת תביעת נזיקין נגד בעל סרבן גט, תבעה ס' תביעת נזיקין גם את מעסיקו ושותפו של הסרבן וזאת בטענה שהוא סייע לו, תמך בו והשתתף בהליך המשפטי בינה לבין בעלה ברמת מעורבות עמוקה בצורה שגרמה לסרבנות גט ולנזק הרב שנגרם בגינה.

הנתבע ביקש למחוק אותו מהתביעה, בטענה שאינו "בן משפחה" על פי ס' 1(2)(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: החוק), אלא חבר שנהג כפי שכל אדם הגון ומוסרי היה נוהג.  הנתבע אף טען שהוא אינו  "מי שלצורך ברור התובענה והכרעה בסכסוך נדרש" על פי סעיף 6(1) לחוק.

השופט החליט לדחות את טענותיו של הנתבע, וסירב למחוק אותו מהתביעה. בהחלטתו, ציין השופט:

"...לא תובענה אזרחית כללית בפני, אלא סכסוך בתוך המשפחה שעניינו סרבנות גט ועידוד לסרבנות גט, וצירופו של המבקש להליך, אין לו דבר וחצי דבר עם קרבת משפחה למי מהצדדים. (...) הוא עצמו מעיד שהיה מעורב עד צוואר בסכסוך המשפחתי ובכך הפך עצמו לבעל דין דרוש. (...) המבקש הפך עצמו לגורם בעל נוכחות בסכסוך שבין הצדדים וכמי שניתן לטעון כנגדו, כי לכאורה תרם לתוצאה ולפיה נמנע סידורו של גט בזמן סביר."

מדובר בהחלטה תקדימית. בעבר קיבל בית משפט לענייני משפחה את הטענה של מרכז צדק לנשים כי אפשר לתבוע את בני משפחה התומכים ומסיעים לסרבני גט.זו הפעם ראשונה שבית המשפט הרחיב את המעגל האחראים בכוח בעניין סרבנות גט גם לצד ג' שאינו בן משפחה.

מרכז צדק לנשים ממשיך להיאבק למען זכויתיהן של נשים בדין הדתי בישראל ולביסוס תביעות נזיקין ככלי משפטי למניעת סרבנות והפסקתה.

 

צילום: RonAlmog, Flickr.