עילות גירושין בבית הדין הרבני: סמינר לעורכי דין בירושלים

09/09/2013

סמינר בנושא עילות גירושין בבית הדין הרבני יתקיים ביום ד', 11/9/2013, ז' תשרי תשע"ד  בשעה 17:00 בבית לשכת עורכי הדין, רח' שופן 1 ירושלים.

מה הן העילות לגירושין במדינת ישראל? האם העילות הן זהות עבור גבר ועבור אישה? מהן התוצאות המשפטיות של הוכחת עילת גירושין?

בישראל ענייני גירושין מסורים לשיפוטו הבלעדי של בית הדין הרבני ולדיני הגירושין של המשפט העברי. בהרצאה זו נציג את היסודות של דיני הגירושין בדין הדתי, הסתומים בפני משפטנים מן השורה שאינם מיומנים בלימוד מקורותיו העתיקים והחדשים של דין התורה.

מרצים: עו"ד סוזן ווייס, מנכ"ל "מרכז צדק לנשים", המייצגת מסורבות גט בבתי המשפט מזה 30 שנה, והרב דוד בס, דיין מוסמך ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ובמוסדות נוספים.

למידע נוסף והרשמה באתר לשכת עורכי הדין בישראל: http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=149379&catId=155

ההרצאות בסמינר:

עילות גירושין בבית הדין הרבני

מה הן העילות לגירושין במדינת ישראל? האם העילות הן זהות עבור גבר ועבור אישה? מהן התוצאות המשפטיות של הוכחת עילת גירושין?

בישראל ענייני גירושין מסורים כידוע לשיפוטו הבלעדי של בית הדין הרבני ולדיני הגירושין של המשפט העברי. בהרצאה זו נציג את היסודות של דיני הגירושין בדין הדתי, הסתומים בפני משפטנים מן השורה שאינם מיומנים בלימוד מקורותיו העתיקים והחדשים של דין התורה.

במרכז דיני הגירושין של הדין הדתי עומד העיקרון לפיו הגירושין תלויים ברצונו של הבעל, וכדי לכפות אותו לגרש את אשתו כאשר הוא מסרב לעשות זאת, האישה צריכה להוכיח את קיומה של עילת גירושין. בהרצאה נסקור את עילות הגירושין השונות, החל ממקורן במקורות הקדומים של המשפט העברי ועד ליישומם בבתי הדין הרבניים בשנים האחרונות. בנוסף נשאף להבהיר כי בפועל בית הדין "ממליץ" ולא מכריע בסכסוכי גירושין, וכי גם במקרים קיצוניים בהם מכניסים גברים לכלא משעתק בית הדין את העולם בו הגבר שולט על האישה וקובע את גורלה. מטרת ההרצאה היא לתת לעורך הדין המייצג בבתי הדין את הכלים המיטביים להתמודד עם מצב קשה הזה.

מרצה: עו"ד סוזן ווייס, מנכ"ל עמותת "מרכז צדק לנשים", מייצגת מסורבות גט בבתי המשפט מזה 30 שנה.

 

"מאיס עלי" כעילת גירושין בבתי הדין הרבניים

בין הפוסקים מתנהל ויכוח בשאלה האם אשה זקוקה לעילה קונקרטית כדי לכפות על הבעל גירושין, או שמא די בעצם העובדה שמאסה בו. השתלשלות ההלכה בנושא כוללת מפנים ותמורות דרמאטיים שחלו במשך הדורות. אף שבמרוצת הדורות הכריעה הגישה המחמירה, בעשרים השנים האחרונות זוכה הגישה הליברלית לעדנה מסויימת בפסיקת בתי הדין.

בהרצאה נבחן כיצד נתפרשו מקורות קדומים בצורות שונות על ידי פוסקים שונים במשך הדורות, וכיצד בעלי דעות הפוכות זו מזו קוראים אותם טקסטים. נציג גם את ההתפתחות בפסיקת בתי הדין בנושא בשנים האחרונות, ונשאל האם ועד כמה נוחלת הגישה הליבראלית נצחון על פני הגישה השמרנית.

מרצה: עו"ד הרב דוד בס, דיין מוסמך ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ובמוסדות נוספים.

 

בתמונה: משתתפים בסמינר משפטי של מרכז צדק לנשים ולשכת עורכי הדין.