בעקבות בג"ץ מרכז צדק לנשים: בלניות לא ישאלו נשים במקוואות מהו מצבן האישי

10/04/2014

עמותת מרכז צדק לנשים מברכת על ההכרה של המדינה בזכותן של הטובלות במקווה לפרטיות ולאוטונומיה.

בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה באמצעות מרכז צדק לנשים וארגון קולך לפני כשנתיים (בג"ץ 9740/11), התחייב המשרד לשירותי דת לפרסם הנחיות שלפיהן נשים המעוניינות לטבול במקווה לא יישאלו על ידי הבלניות למצבן האישי, ולמעשה תינקט מדיניות "don't ask – don't tell". כך תתאפשר למעשה טבילתן של נשים רווקות שעד כה נמנעה בהנחיית הרבנים הראשיים. העתירה הוגשה בזמנו על ידי שתי עותרות שהבלניות מנעו בעדן מלטבול במקוואות שונים בשל היותן רווקות.

ואכן, כפי שהתחייב המשרד לשירותי דת בבית המשפט העליון, בימים האחרונים התפרסם חוזר מנכ"ל הקובע באופן חד משמעי כי "הבלניות מנועות מלשאול את הנשים המגיעות לטבול, שאלות בדבר מעמדן האישי (האם הן נשואות, רווקות וכיו"ב), ואין להתנות את האפשרות לטבול במתן מענה לשאלות אלו".

בנוסף, נקבע בחוזר כי בכל מקווה ייתלה שלט המורה כי טבילת רווקות אסורה, ואולם אין לשאול את הטובלות למעמדן האישי שכן "האחריות מוטלת על הטובלות עצמן".

 

ד"ר עו"ד סוזן וייס, מנכ"לית ומייסדת מרכז צדק לנשים: "מרכז צדק לנשים מברך על הכרת המשרד לשירותי דת בפרטיותן ובאוטונומיה של הטובלות וכן בהבנה שהמקוואות נועדו לשרת את הציבור, ואין זה מתפקידה של רשות מנהלית לפקח על התנהלותן הדתית וההלכתית של נשים".

לחוזר המנכ"ל המלא