הרצאה של ד"ר סוזן וייס על זכויות אדם ושינוי חברתי בקהילת רמות

23/02/2014

ביום 23 בפברואר נערכה הרצאה של ד"ר סוזן וייס, מנכ"לית ומייסדת מרכז צדק לנשים, בקהילת יער רמות המסורתית בירושלים. כ-25 תושבים נכחו בהרצאה שכותרתה 'הרבנות בישראל – סוף של תקופה?'. ההרצאה היא חלק מסדרת מפגשים שנועדו להעלות מודעות ציבורית לבעייתיות ולפגיעות הנובעות ממונופול הרבנות על דיני המעמד האישי, ונערכה בשיתוף פעולה עם הקהילה בראשות רבי ארני בנדר.

במהלך ההרצאה תיארה ד"ר וייס מספר תחומים מרכזיים בהם המדינה כופה על אזרחיה פרקטיקות דתיות ומביאה לפגיעה בזכויות אדם, ובזכויות נשים בפרט. כך למשל תוארה הפרקטיקה של חיוב טבילה במקווה לשם רישום לנישואין. כמו כן התייחסה וייס לניהול רשימות של פסולי חיתון בהם נכללים ילדים הנחשבים 'ממזרים', לעיתים על סמך שמועות והאשמות של הבעל בלבד, ידיעה אשר התקבלה בזעזוע בקרב קהל המשתתפים בהרצאה.

בין הנושאים הנוספים שעלו נדונה סוגיית הגיור והקשיים הקיימים גם בקרב אלו המתגיירים במסגרת הליך אורתודוקסי ממשלתי, וכן בעיית מסורבות הגט אשר ממחישה את הבעייתיות הקיימת במערכת בתי הדין הדתיים.

כמענה לבעיות אלו הציעה ד"ר וייס את הפרדת הדת מהמדינה כאמצעי ליצירת מדינה צודקת ושוויונית יותר. לשם כך נדרשת העלאת מודעות ציבורית ופעילות חברתית נרחבת, אשר הרצאה זו מהווה חלק ממנה.