מרכז צדק לנשים עתר לבג"ץ כנגד החלטת בית הדין לאסור על אם להפגיש ילדיה עם בת זוגה

23/10/2014

מרכז צדק לנשים הגיש במהלך חודש אוגוסט 2014 עתירה לבג"ץ בבקשה לבטל את החלטת בית הדין הרבני שאוסרת על אישה להפגיש את ילדיה עם בת הזוג שלה. האישה מצויה בהליכי גירושין שנפתחו ביוזמתו של בעלה, ובהסכמת הצדדים ילדי בני הזוג הם במשמורתה. במסגרת הליך הגירושין, עתר הבעל לבית הדין בירושלים בבקשה למנוע מהאישה להפגיש את הילדים עם בת זוגה ובדיון אף טען כי יסרב לתת לאשתו גט ללא מתן צו כזה. יצוין כי בני הזוג קיימו מאז ומעולם אורח חיים חילוני ואף הבעל מצוי כעת בזוגיות חדשה. בית הדין נעתר לבקשת הבעל ואסר באופן גורף על מפגשים בין הילדים לבת הזוג. וכך למעשה קבע שכאשר נבדקת טובת הילד יש לשקול, בין היתר, גם את הנטייה המינית של בעלי המשמורת.

בדיון שהתקיים בספטמבר 2014 מרכז צדק לנשים טען שלא ניתן לפגוע בחירות הבסיסית של הורה משמורן וכי הנטיה המינית של הורה לא צריכה להישקל במסגרת בחינת טובת הילד. כן נטען כי לזוגות חד-מיניים עומדת הזכות הבסיסית למשפחה, לדאגה לילדיהם ולחינוכם. על כל הערכאות השיפוטיות בישראל – ובכלל זה גם בתי-הדין הרבניים – לכבד זכויות בסיסיות אלה.

ד"ר סוזן ווייס, מיייסדת ומנכ"לית מרכז צדק לנשים טענה ש"בית-המשפט העליון חייב להצהיר בבירור שלבתי-הדין הרבניים אין סמכות לפסוק לפי דין תורה בעניינים שאינם עוסקים בנישואין וגירושין באופן ישיר, כדוגמת חינוך, משמורת ילדים ויחסי ממון בין בני-הזוג. כאשר עניינים מסוג זה מגיעים לפתחו של בית-הדין הרבני, עליו לבסס את פסיקתו על ערכים מודרניים, עקרונות דמוקרטיים וזכויות אדם".

בית-המשפט העליון קבע בהחלטתו כי יש להמתין לחוות דעת מטעם פסיכולוגית שמינה בית הדין, ואכן במהלך חודש אוקטובר הוגשה חוות הדעת האמורה, במסגרתה הומלץ כי בנות הזוג יכולות לחשוף בהדרגתיות את הילדים לקשר ביניהן. מחוות הדעת משתמע שבסוף התהליך יוכלו להתגורר במשותף עם הילדים. בעקבות כך ניתנה החלטת בית-הדין לפיה על הצדדים לפעול על-פי האמור בחוות הדעת לעיל, ומכאן שלמעשה צו המניעה בטל. ללא התערבות מרכז צדק דרך פנייתו לבג"ץ, ספק אם בית-הדין היה מורה לפעול בצורה שכזו.

עתירות מעין אלה, קידום זכויותיהן של נשים עגונות ושיפור מעמדן של נשים תחת דין תורה באופן כללי – כל אלה אפשריים הודות לנדיבותם של: The David Berg Foundation, JWF of Metropolitan Chicago, Greater Miami Jewish Federation Women’s Amutot Initiative and JWF of the Greater Palm Beaches  . בנוסף מודה המרכז לאלה שתמיכתם הכללית תורמת בקידום הפרויקט.