מרכז צדק לנשים עותר לבית-המשפט העליון בעניין פסילת גיור

08/09/2014

עורכת-דין ד"ר סוזן וייס: "לבתי-הדין הרבניים אין סמכות לפסול המרת דת".

בספטמבר 2014 ייצג מרכז צדק לנשים בבית-המשפט העליון את שרה*, גיורת שתוקף גיורה נמצא "מוטל בספק" על-ידי בית-הדין המיוחד לגיורים לפני יותר מעשר שנים. מכיוון שעד היום לא ניתנה פסיקה סופית בעניין יהדותה, בית-הדין הרבני מסרב לאפשר לה להינשא עם בן זוגה. להחלטה זו השלכות חמורות המשפיעות על חייה.

מרכז צדק לנשים מאמין שלבית-הדין הרבני אין סמכות חוקית לפסול גיורים, וכפועל יוצא מכך אין לו סמכות למנוע משרה להינשא.

שרה התגיירה בשנת 2000 וזמן קצר לאחר-מכן התחתנה עם בעלה הראשון, בטקס נישואין שנערך כדת משה וישראל. כאשר ביקשה להתגרש החל בעלה של שרה לפעול לביטול יהדותה בטענה שהיא לא מקיימת אורח חיים יהודי, ואכן על בסיס טענותיו של הבעל החליט בית הדין המיוחד לגיורים שיש להטיל ספק בלגיטימיות גיורה ויהדותה. עוד פסקו הדיינים שמתוקף מעמד הספק אסור לשרה  להתחתן עם יהודים או עם גויים.

שרה ערערה לבית-הדין הרבני הגדול לערעורים, אולם יותר מעשור מאוחר יותר עדיין לא קיבלה כל פסק דין בעניינה, והסטטוס הדתי שלה נותר לוט בערפל, ושמה של שרה נותר ברשימה השחורה של פסולי הנישואין.

בשנת 2012 התחתנה שרה בחו"ל בטקס נישואין יהודי, וניסתה להתחתן אף ברבנות בישראל, אלא שהרבנות הודיעה לה שמפאת הספק ביהדותה הם אינם יכולים להשיא אותה. אז פנתה שרה לעזרת מרכז צדק לנשים.

בדיון שנערך ב-9 לספטבר, 2014 מרכז צדק לנשים עתר לבית-המשפט העליון בשם שרה. טענת המרכז הייתה ש בית-הדין הרבני חרג מסמכותו בהטילו ספק בתוקף גיורה של שרה, וכי אין לו סמכות לפסול את גיורה של שרה. "החלטה שכזו על-ידי המדינה פוגעת בכבוד ובחופש המצפון של המומרים – ובמקרה זה, מציבה את חייה של האישה בתוך לימבו אין-סופי", טוענת ד"ר סוזן וייס, מנהלת מרכז צדק לנשים. "מרכז צדק לנשים מאמין שמומרי דת אינם צריכים לחיות תחת איום חקירה מדוקדקת באשר למעשיהם, או תחת האיום המתמיד שיהדותם וזהותם ישללו למפרע. יש להכריז מחדש על יהדותה של שרה ולהויצא את שמה מרשימת פסולי החיתון לאלתר".

מרכז צדק לנשים ממתין בימים אלה להחלטת בית-המשפט העליון בעניינה של שרה.

עתירות מעין אלה, קידום זכויותיהן של נשים עגונות ושיפור מעמדן של נשים תחת דין תורה באופן כללי – כל אלה אפשריים הודות לנדיבותם של: The David Berg Foundation, JWF of Metropolitan Chicago, Greater Miami Jewish Federation Women’s Amutot Initiative and JWF of the Greater Palm Beaches . בנוסף מודה המרכז לאלה שתמיכתם הכללית תורמת בקידום הפרויקט.