מי נכלל ב"רשימה השחורה" של בתי הדין הרבניים? האם ידעתם שבישראל רשומים מעל 200 ממזרים המנועים מלהינשא?

26/01/2015

 

נתונים מעודכנים שנמסרו למרכז צדק לנשים - 

 

מנתונים שנמסרו למרכז צדק לנשים מטעם הנהלת בתי הדין הרבניים, בהתאם לחוק חופש המידע, עולה כי נכון לחודש דצמבר 2014 "הרשימה השחורה" מורכבת מפסולי החיתון הבאים  -

 

·      235 ממזרים (כולל ספק ממזרים)

·      896 אנשים הועמד ספק לגבי יהדותם

·      507 אנשים נאסר עליהם להינשא כיוון שהם חזרו לחיות עם בן זוגם לאחר שהתגרשו ממנו (ולכן מחויבים בגט לפני שיינשאו).

·      441 אנשים רשומים כנואפים שאסורים להינשא "לבעל ולבועל".

·      אנשים נוספים נכללים תחת קטגוריה "איסורים שונים". חשוב לציין כי לא נמסר לנו כמה אנשים רשומים תחת קטגוריה זו, ואין לנו אומדן של מספר האנשים שעשויים לגלות יום אחד ששמם מופיע ב"רשימה השחורה" והם אינם יכולים להינשא במדינת ישראל.