מרכז צדק לנשים עתר לבג"ץ נגד החלטת בית הדין הרבני כי ילד כבן ארבע הוא ממזר ואסור לבוא בקהל

15/08/2015

הפעילות המשפטית של מרכז צדק לנשים הביאה להתרתו מחשש ממזרות של ילד אשר כיום הוא כבן 4 שנים. מרכז צדק לנשים הגיש בחודש מאי 2014 עתירה לבית המשפט העליון נגד בית הדין הרבני הגדול במסגרת דיוניו בערעור על החלטת בית הדין הרבני האזורי אשר קבע כי תינוק בן כשנתיים (במועד ההחלטה) הוא ממזר ואינו מותר לבוא בקהל.

אמו של הילד ביקשה להירשם לנישואים כאשר בנה היה בן כשנה וחצי. בעקבות תקנה 33(יז) לתקנות והוראות לרישום נישואין תשע"ג-2003 הקובעת כי אישה אינה רשאית להינשא לפני שעברו 24 חודשים מהלידה, העביר רשם הנישואין את נושא בדיקת כשרותו של התינוק לבית הדין הרבני בשל החשש שהילד ממזר.

בית הדין הרבני פתח במשפט ממזרות לתינוק שהיה אז כבן שנה וחצי. בתום המשפט, קבע בית הדין הרבני האיזורי כי התינוק ממזר ואסור לבוא בקהל. מרכז צדק לנשים הגיש ערעור על החלטה זו בשם התינוק ואמו לבית הדין הרבני הגדול. בניגוד לגישה כי יש לעשות הכל כדי למנוע הכרזה על ממזרים ביקש בית הדין הגדול לקבל את תיקה הרפואי של האם.

מרכז צדק לנשים עתר לבית המשפט העליון בחודש מאי 2014 וביקש כי לא יותר לבית הדין הרבני לעיין בתיק הרפואי של האם וכן כי שמו של התינוק יוסר מהרשימה השחורה של מעוכבי החיתון. בית המשפט העליון נתן צו המורה כי אין להעביר את התיק הרפואי של האם לבית הדין הרבני הגדול. בעקבות התערבות בג"ץ, נתן בית הדין הרבני הגדול החלטה ובה קבע כי התינוק מותר לבוא בקהל. ללא התערבות מרכז צדק לנשים ייתכן ששמו של הילד היה עדיין מופיע ברשימה השחורה והיה נמנע ממנו להתחתן בעתיד במדינת ישראל.