תביעת פיצוי על נזקים בגין אפליה בכניסה לכותל המערבי

20/06/2017

תביעת פיצוי על נזקים בגין אפליה בכניסה לכותל המערבי

מרכז צדק לנשים הגיש תביעה כנגד משטרת ישראל, הקרן למורשת הכותל, חברת האבטחה ואחרים. הנתבעים התנו ועכבו את כניסתן של התובעות לרחבת הכותל המערבי, וערכו חיפושים מדוקדקים בחפציהן וחיפושים חריגים ופוגעניים על גופן במטרה לוודא שאינן מכניסות לעזרת הנשים שבכותל המערבי ספרי תורה.

הנתבעים ביצעו את החיפושים החריגים והמפלים בניגוד להוראה מפורשת של בית המשפט העליון. שם נקבע, כי אין לערוך חיפושים על נשים כדוגמת התובעות, מעבר לבדיקה הביטחונית הרגילה הנערכת לכל באי הכותל. התנהלות זו של הנתבעים עולה כדי הפלייה במקום ציבורי מחמת השתייכות דתית, מין והשקפה, בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות ציבוריים, תשס"א-2000. כמו כן, פגעו הנתבעים בזכויות יסוד של התובעות לפרטיות ואוטונומיה ובכך הפרו הנתבעים חובה חקוקה בניגוד לסעיף 63 לפקודת הנזיקין.